Z dniem 31.08.2021 r. nastąpiła likwidacja strony. Zapraszamy do nowego Programu Partnerskiego. Sprawdź https://vitalia.pl/program-partnerski

Rejestracja nowego Partnera

 1. Profil działalności
 2. Formularz rejestracji
 3. Potwierdz e-mail

Wybierz rodzaj działalności*

Wymagane dokumenty:
Dokumenty, jakie należy przesłać pocztą przed dokonaniem pierwszej wypłaty prowizji z Programu Partnerskiego.

 1. Kopia odpisu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
  lub
  Kopia aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Kopia decyzji o nadaniu Uczestnikowi Programu Numeru Identyfikacji Podatkowej.
 3. Potwierdzenie zarejestrowania Uczestnikowi Programu jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT)
  lub, jeżeli nie płacisz podatku VAT
  Oświadczenie, iż Uczestnik Programu nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)
 1. Oświadczenie, że Uczestnik Programu nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów dotyczących zasad prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Kopia decyzji o nadaniu Uczestnikowi Programu Numeru Identyfikacji Podatkowej
 3. Potwierdzenie zarejestrowania Uczestnikowi Programu jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT)
  lub, jeżeli nie płacisz podatku VAT
  Oświadczenie, iż Uczestnik Programu nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)